Informacja do poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej  - ULGA NA START

 - ULGA NA START