Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ informuje, iż na 3 dni robocze przed zakończeniem każdego naboru wniosków o udzielenie wsparcia, Biuro LGD nie udziela doradztwa indywidualnego w zakresie danego naboru.

Na doradztwo zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.
Ponadto informujemy, iż osoby chcące skorzystać z doradztwa, które nie są uprawnione do reprezentowania danego podmiotu, zobowiązane są do przedstawienia odpowiedniego upoważnienia.