W dniu 16 maja b.r.   kilkanaście osób reprezentujących i wchodzących w skład  Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Piątnica łącznie z mieszkańcami Gminy Piątnica wzięło udział w akcji poświęconej sprzątaniu brzegów Narwi w okolicy miejscowości Piątnica Poduchowna.

 Przedsięwzięcie miało swój początek  przy fortach w Piątnicy, gdzie spotkały się wszystkie osoby zaangażowane w całą ,,akcję’’. W dalszej kolejności ,,lokalna społeczność’’ pełna zapału oraz przeświadczenia słuszności  całej akcji z wielkim zapałem sprzątali brzegi rzeki. W ramach  powyższych działań udało się zebrać kilkanaście worków śmieci,  a co za tym idzie udało się  posprzątać znaczną część terenu brzegu Narwi.

 Po ciężkiej  pracy zorganizowano wspólny posiłek, który był uwieńczeniem całego przedsięwzięcia.

 Samo zadanie mogło być zrealizowane dzięki pozyskanym środkom w ramach konkursu pt. ,,Aktywni Mieszkańcy’’ przeprowadzonego przez Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’, którego celem było wyłonienie najciekawszego  pomysłu dotyczącego integracji społeczności lokalnej.

Realizacja powyższego konkursu miała na celu zwiększenie aktywności mieszkańców naszej Lokalnej Grupy Działania oraz  przybliżenia możliwości wykorzystania potencjału obszarów wiejskich. Jak się okazuje mieszkańcy naszego LGD posiadają chęci do podejmowania nowych i oddolnych  działań, które są ważne dla naszego otoczenia.

 

Serdecznie dziękujemy  za ciekawą inicjatywę.