W dniu 27 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej w Rutkach uroczyście obchodzono 600-lecie wsi Rutki oraz 80-lecie istnienia szkoły. W uroczystości udział wzięli m.in.: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego – pan Mieczysław Bagiński, wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatury w Łomży – pani Dorota Szymonowicz, Wójt Gminy Wizna – pan Zbigniew Sokołowski., a także Celina Morawska i Jerzy Cichowicz, którzy byli niegdyś dyrektorami szkoły, oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy placówki jak również przyjaciele szkoły, rodzice oraz mieszkańcy gminy Wizna.

Obchody rozpoczęto od uczestnictwa we Mszy Świętej a następnie zgromadzeni obejrzeli część artystyczną w wykonaniu uczniów szkoły. Ukazane przedstawienie dotyczyło dziejów wsi Rutki sięgających roku 1417, podczas którego przypomniano również historię Szkoły Podstawowej w Rutkach, która działała już od 1937 roku. Po części artystycznej uczestnicy wydarzenia udali się na boisko szkolne, gdzie zaplanowane były kolejne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Najmłodsi uczestnicy uroczystości uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez animatorów z akademii „Bystrzak”, doskonale się przy tym bawiąc oraz mieli możliwość korzystania z dmuchanej zjeżdżalni. Niemniej jednak największym zainteresowaniem cieszyło się malowanie twarzy. W godzinach popołudniowych obchody przeniosły się na boisko szkolne gdzie licznie przybyli kolejni mieszkańcy gminy Wizna. Dużym zainteresowaniem cieszyły się dania regionalne dostarczone przez firmę cateringową oraz kiełbaski pieczone na ognisku i na grillach.
Samo zadanie mogło być zrealizowane dzięki pozyskanym środkom w ramach konkursu pt. ,,Aktywni Mieszkańcy’’ przeprowadzonego przez Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’, którego celem było wyłonienie najciekawszego pomysłu dotyczącego integracji społeczności lokalnej.
Realizacja powyższego konkursu miała na celu zwiększenie aktywności mieszkańców naszej Lokalnej Grupy Działania oraz przybliżenia możliwości wykorzystania potencjału obszarów wiejskich. Jak się okazuje mieszkańcy naszego LGD posiadają chęci do podejmowania nowych i oddolnych działań, które są ważne dla naszego otoczenia.

Serdecznie dziękujemy za ciekawą inicjatywę.