W dniu 4 czerwca  2017 r. na stadionie w miejscowości Miastkowo odbyła się impreza plenerowa połączona z turniejem piłki nożnej. Współorganizatorami tego sportowego wydarzenia było między innymi Publiczne Gimnazjum w Miastkowie.  Uczestnikami realizowanego przedsięwzięcia była lokalna społeczność a w szczególności młodzież i dzieci. W zdrowej i sportowej atmosferze  zorganizowano wiele konkurencji sprawnościowych oraz przeprowadzono mecze piłki nożnej. Każdy z uczestników wydarzenia miał również możliwość posmakować regionalnych smakołyków.  

Podczas imprezy Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ zorganizowało stoisko wystawowe, a pracownicy biura udzielali informacji o działalności LGD, jak również  możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania odpowiadające lokalnej społeczności w ramach konkursów z PROW, EFS, EFRR wpisujących się do Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wskazane zadanie wpisane zostało w realizację harmonogramu  Planu Komunikacji na 2017  rok a koszt organizacji przedsięwzięcia został sfinansowany ze środków  w ramach podziałania 19.4 ,,Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji’’, działanie ,,Wsparcie na rzecz rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.