W dniu 27 maja 2017 r. w ramach realizacji postępu Planu Komunikacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy odbyły się bezpłatne warsztaty z zakresu ekologii/ochrony środowiska dla   mieszkańców z obszaru LGD. W ramach wskazanego przedsięwzięcia udział wzięło 30 osób, w tym dorośli jak również młodzież i dzieci. Podczas trwania warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę na temat możliwości wykorzystania surowców wtórnych do tworzenia przedmiotów i ozdób codziennego użytku oraz nadania tym przedmiotom nowej funkcji.

Celem organizacji warsztatów było uświadomienie lokalnej społeczności problemu dotyczącego nadmiernego zaśmiecania środowiska przez człowieka.  Podczas realizacji zadania pracownicy Biura LGD przeprowadzili kampanie promocyjną dotycząca wdrażania LSR, a w szczególności przekazano informacje dotyczące głównych celów i szans na wsparcie z budżetu LSR.